Đặt Google Meet hoặc một tiện ích bổ sung là tùy chọn hội nghị truyền hình mặc định trong Google Calendar

Tháng 10 15, 2020


Tóm tắt:

Google cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách người dùng cuối lựa chọn giữa các nhà cung cấp dịch vụ video call hiện có khi tạo sự kiện Calendar bằng cách giới thiệu cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên mới để “Đặt Google Meet làm nhà cung cấp dịch vụ video call mặc định”.

Bắt đầu từ ngày 16/11/2020, tất cả người dùng trong các đơn vị tổ chức (OU) có Meet được đặt làm nhà cung cấp mặc định và ít nhất một tiện ích bổ sung của bên thứ 3 khác được bật sẽ thấy tùy chọn để thêm hội nghị video khi tạo sự kiện. Sẽ có:

  • Tùy chọn thêm hội nghị video Meet chỉ với một cú nhấp chuột
  • Tùy chọn để thêm hội nghị video của bên thứ ba qua trình đơn thả xuống riêng biệt

Giao diện người dùng mới khi tạo sự kiện trong Google Calendar

Quản trị viên có thể cài đặt tiện ích bổ sung cho tất cả người dùng có lượt cài đặt trên toàn miền thông qua Google Workspace marketplace hoặc cho phép người dùng tự cài đặt tiện ích bổ sung.

Làm thế nào dể bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp đơn vị tổ chức. Vì tính năng này sẽ không triển khai cho người dùng cuối trước ngày 16/11/2020 nên quản trị viên có thể sử dụng 30 ngày này để sửa đổi cài đặt nếu cần trước khi người dùng tiếp cận tính năng này.

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát hội nghị video cho các sự kiện Calendar trong tổ chức. Lưu ý, cài đặt này chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng đã cài đặt cả Google Meet và các tiện ích bổ sung.

Cài đặt video call trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Quản trị viên vẫn có thể tạo Tiện ích bổ sung cho nhà cung cấp hội nghị video mặc định.

Nếu muốn người dùng chỉ sử dụng một nhà cung cấp Tiện ích bổ sung:

Thời gian triển khai:

Cài đặt của quản trị viên

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (tối đa 3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/10/2020.

Thay đổi của người dùng cuối

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn ( tối đa 3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education và Nonprofits 

Nguồn: LVtech