Đặt lại mật khẩu và khóa các thiết bị Android thuộc sở hữu của công ty

Tháng 10 10, 2018


Quản trị viên G Suite đã bật Google Mobile Management giờ có thể thực hiện các hành động để bảo vệ dữ liệu trên thiết bị di động của người dùng. Ví dụ: quản trị viên có thể yêu cầu thiết bị phải khóa màn hình và có thể xóa thiết bị khi bị mất hoặc bị đánh cắp. Với lần ra mắt này, Google sẽ cung cấp cho quản trị viên khả năng bổ sung — giờ đây quản trị viên có thể đặt lại mật khẩu từ xa trên thiết bị Android do công ty sở hữu hoặc khóa hoàn toàn thiết bị.

Đặt lại mật khẩu thiết bị

Nếu người dùng quên mật khẩu thiết bị, quản trị viên có thể đặt lại mật khẩu cho người dùng.

Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để biết hướng dẫn về cách đặt lại mật khẩu trên thiết bị của người dùng.

Khóa thiết bị

Nếu người dùng mất thiết bị, quản trị viên có thể khóa thiết bị cho đến khi thiết bị được tìm thấy. Điều này sẽ buộc người dùng nhập mật khẩu của thiết bị trước khi sử dụng.

Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách khóa thiết bị của người dùng.

Xin lưu ý rằng tính năng đặt lại mật khẩu và khóa thiết bị có thể được sử dụng trong các miền đã bật quản lý thiết bị di động nâng cao.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Business, Enterprise và Cloud Identity Premium.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech