Đẩy các bản cập nhật và cài đặt để quản lý các thiết bị Windows 10 nhanh hơn

Tháng 7 28, 2020


Tóm tắt:

Vào tháng tư, Google đã đưa ra bảo mật nâng cao cho Windows. Điều này cho phép quản trị viên đẩy các bản cập nhật cấu hình thiết bị, cài đặt thiết bị và hơn thế nữa cho các thiết bị Windows 10 từ xa mà không cần bất kỳ yêu cầu mạng cụ thể nào.

Bây giờ, các cài đặt được áp dụng có hiệu lực trên các thiết bị được quản lý nhanh hơn. Trước đây, có thể mất tới sáu tiếng để thay đổi cài đặt trên thiết bị. Với bản cập nhật này, sẽ có hiệu lực trong vài phút trong hầu hết các trường hợp, miễn là thiết bị được kết nối với internet. Điều này sẽ giúp đảm bảo các thiết bị được cập nhật và tuân thủ nhanh hơn và các cập nhật bảo mật quan trọng được áp dụng nhanh chóng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/7/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech