Dễ dàng chỉ định Công việc từ Google Docs trên thiết bị di động

Tháng 11 14, 2022


Đầu năm nay, Google đã giúp người dùng chỉ định Công việc từ Google Docs dễ dàng hơn. Điều này cho phép người dùng chỉ định một mục trong danh sách kiểm tra của bản thân hoặc đồng nghiệp sẽ được hiển thị sau đó trong danh sách Nhiệm vụ của người được giao. Khi các chỉnh sửa được thực hiện đối với một mục được chỉ định trong Công việc, chẳng hạn như thay đổi tiêu đề, ngày hoàn thành hoặc trạng thái hoàn thành, những cập nhật đó sẽ hiển thị trong tài liệu và ngược lại. Tính năng này hiện đã có trên ứng dụng Docs dành cho Android và iOS.

Tìm hiểu thêm về:

Chỉ định công việc từ Google Docs 

Bắt đầu với Shared Google Tasks

Nguồn: LVtech