Dễ dàng chia sẻ quyền truy cập vào nội dung được trình bày trong Google Meet với tất cả những người tham dự

Tháng 1 26, 2023


Tính năng mới:

Google đã thực hiện hai cải tiến giúp việc chia sẻ tệp trong Google Meet trở nên dễ dàng hơn:

Đầu tiên, giờ đây người dùng có thể chia sẻ quyền truy cập vào nội dung đang trình bày trong cuộc họp trực tiếp từ Meet với những người tham dự, bao gồm mọi người trong danh sách khách mời trên Calendar. Trong khi trình bày, người dùng có thể chia sẻ tệp từ trình đơn tác vụ hoặc thông qua đề xuất trong Chat trên Google Meet.

Những người tham dự cuộc họp sẽ thấy thông báo khi người dùng chia sẻ tệp và liên kết tới tệp sẽ tự động được chia sẻ trong cuộc trò chuyện trong cuộc họp.

Thứ hai, bất cứ khi nào dán liên kết vào cuộc trò chuyện trong cuộc họp, người dùng sẽ được nhắc nhở với hộp thoại truy cập tệp — từ đây, người dùng có thể điều chỉnh quyền truy cập nếu cần và chọn đính kèm tệp vào sự kiện lịch.

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tạo sao quan trọng:

Bằng cách cho phép chia sẻ trực tiếp từ Meet, người dùng có thể chia sẻ liền mạch nội dung được trình bày mà không phải chuyển sang một cửa sổ khác để cấp quyền truy cập - có thể gây gián đoạn. Điều này giúp những người tham dự cuộc họp dễ dàng theo dõi bản trình bày hơn, tìm và tham khảo tài liệu sau này cũng như tiếp tục thực hiện các mục tác vụ từ cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: những cập nhật này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách trình bày trong cuộc họp video.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/1/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/2/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech