Dễ dàng chia sẻ tệp Google Drive với những người tham dự cuộc họp trên Google Calendar

Tháng 1 12, 2024


Tính năng mới:

Kể từ khi giới thiệu hộp thoại chia sẻ mới cho Google Docs, Sheets, Slides, và Forms vào năm 2020, Google đã thực hiện một số cải tiến để giúp việc chia sẻ trở nên dễ dàng trên Workspace. Hôm nay, Google công bố tùy chọn chia sẻ bất kỳ tệp nào với tất cả những người tham gia cuộc họp trên lời mời trên Google Calendar thông qua hộp thoại chia sẻ trong tệp.

Với tư cách là chủ sở hữu tệp hoặc người chỉnh sửa, hãy đi tới Chia sẻ trong tệp > nhập tiêu đề của sự kiện lịch > chọn sự kiện > xác nhận danh sách chính xác những người tham dự cuộc họp đã được thêm > chọn cấp độ truy cập của người dùng > nhấp vào Gửi.

 

Sharing “Weekly notes” to a meeting using the sharing dialog

 

Nếu người dùng muốn liên kết tệp với lời mời trên lịch, có thể chọn “Đính kèm sự kiện lịch” trước khi nhấp vào Gửi.

Attaching a file to a calendar event

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google biết việc chia sẻ tệp là rất quan trọng để xây dựng môi trường cộng tác. Với tính năng mới này, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ tệp với những người tham dự cuộc họp trước cuộc họp, đảm bảo mọi người đều sẵn sàng và có thể cộng tác trên cùng một tệp.

Thông tin chi tiết:

Nếu đính kèm tệp trực tiếp vào lời mời trên lịch, người dùng sẽ thấy cửa sổ bật lên hỏi xem có muốn chia sẻ tệp với những người tham dự cuộc họp hay không.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để chia sẻ tệp với sự kiện lịch, người dùng phải là chủ sở hữu hoặc là người chỉnh sửa tệp đồng thời là người tham gia cuộc họp đang chia sẻ trên lịch. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ tệp từ Google Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/1/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech