Dễ dàng chuyển đổi giữa các danh sách trong Google Tasks trên thiết bị di động

Tháng 8 23, 2021


Tính năng mới:

Google hiện đã cập nhật giao diện người dùng Tasks Mobile để hiển thị nhiều danh sách cùng lúc trong giao diện người dùng theo thẻ. Bản cập nhật này cho phép người dùng sắp xếp các tác vụ thành nhiều danh sách và cho phép quản lý các tác vụ tốt hơn trên thiết bị di động.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này

  • Người dùng cuối: để chuyển đổi giữa các danh sách công việc, hãy chọn tiêu đề của danh sách hoặc vuốt sang trái.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 16 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/8/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech