Dễ dàng đặt tất cả các loại tập tin khả dụng ngoại tuyến trong Google Drive

Tháng 9 14, 2021


Tính năng mới:

Google Drive lưu trữ các tập tin quan trọng, cho dù đó là Google Docs, Sheets, Slides, PDFs,  hình ảnh hay hàng trăm loại tập tin khác được hỗ trợ hiện nay. Hôm nay, Google sẽ công bố nhiều phương thức hơn để đảm bảo người dùng có thể có thể truy cập được các tập tin ngay cả khi kết nối internet không khả dụng.

Vào năm 2019, Google đã ra mắt bản beta cho phép người dùng đánh dấu các loại tập tin không thuộc Google, như PDF, hình ảnh và tập tin Microsoft Office khả dụng ngoại tuyến khi sử dụng Google Drive trên web. Giờ đây, Google đã phát hành công khai chức năng này. Khi đánh dấu các tập tin này khả dụng ngoại tuyến, người dùng có thể dễ dàng mở các tập tin này từ trình duyệt ngay cả khi không kết nối với Internet.

Người dùng ChromeOS hiện cũng có thể sử dụng ứng dụng Files dễ dàng truy cập trên Chromebook để chọn các tập tin Google Docs, Sheets và Slides khả dụng khi ngoại tuyến. Quyền truy cập được sắp xếp hợp lý này giúp loại bỏ nhu cầu mở Google Drive hoặc Google Docs để chọn tập tin khả dụng khi ngoại tuyến.

Ảnh hưởng:

Quản trị  viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người dùng có thể truy cập tất cả các tập tin Drive quan trọng khi ngoại tuyến, chẳng hạn như khi đang đi du lịch hoặc khi kết nối Internet kém.

Thông tin chi tiết:

Các tập tin không thuộc Google như PDF, hình ảnh và tập tin Microsoft Office sẽ cần được mở bằng các ứng dụng được cài đặt trên máy tính thông qua Google Drive Web khi ngoại tuyến. Tính năng này đã khả dụng đối với Google Drive khi dùng máy tính.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/9/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/9/2021.

Tính khả dụng

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như các khách hàng Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium, G Suite Basic và Business. Khả dụng đối với tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech