Dễ dàng điền các khối thông minh vào Google Docs bằng các khối giữ chỗ

Tháng 12 13, 2023


Tính năng mới:

Để phát huy những cải tiến về canvas thông minh giúp người dùng đơn giản hóa quy trình làm việc và hoàn thành các tác vụ phổ biến bằng lời nhắc dễ sử dụng trong Google Docs, Google sẽ giới thiệu khối giữ chỗ.

Khi tạo nội dung trong Docs, một khối có thể thay thế dành cho người, ngày tháng, tệp, sự kiện và địa điểm có thể được cộng tác viên chèn và nhanh chóng điền vào. Khi di chuột hoặc nhấp vào khối, trình đơn tìm kiếm sẽ mở ra và bao gồm các kết quả được lọc theo loại khối. Khối giữ chỗ đặc biệt hữu ích trong việc tạo khối, tạo khối tùy chỉnh, bảng, v.v.

Easily fill in smart chips in Google Docs using placeholder chips

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: khối giữ chỗ chỉ có thể chỉnh sửa trên web nhưng có thể xem trên web và thiết bị di động. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh và tạo khối trong Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech