Dễ dàng điều hướng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng thanh điều hướng bên trái

Tháng 7 20, 2021


Tóm tắt:

Google đang giới thiệu trải nghiệm điều hướng hợp lý, chuẩn tắc trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Cột điều hướng bên trái mới cho phép duyệt nhanh và điều hướng đến các trang chính mà không làm mất ngữ cảnh hoặc vị trí trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên cũng sẽ nhận thấy các biểu tượng được cập nhật cho từng danh mục, đưa thiết kế Bảng điều khiển dành cho quản trị viên phù hợp với các sản phẩm khác của Google.

Quản trị viên có thể dễ dàng thu gọn thanh điều hướng bằng cách chọn biểu tượng trình đơn ở trên cùng bên phải khi cần thêm khoảng trống trên trang để hoàn thành tác vụ.

Hy vọng trải nghiệm điều hướng được cập nhật cùng với các bản nâng cấp gần đây sẽ giúp quản trị viên điều hướng nhanh hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, cho phép dễ dàng quản lý người dùng, miền và chính sách.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã  triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech