Dễ dàng mở rộng và thu gọn nội dung trong Google Docs

Tháng 5 17, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một tính năng mới giúp thu nhỏ và mở rộng các phần trong Google Docs. Chức năng tiêu đề có thể thu gọn này giúp sử dụng nội dung dễ dàng hơn bằng cách cho phép ẩn các phần của tài liệu lớn dễ dàng hơn.