Dễ dàng nhập vị trí văn phòng doanh nghiệp/tổ chức vào Admin console

Tháng 2 19, 2019


Những thay đổi mới:

Quản trị viên có thể nhập địa chỉ, thay vì nhập vĩ độ và kinh độ, để nhập vị trí của các tòa nhà văn phòng trong Admin console. Đây là một cách hiệu quả và đáng tin cậy hơn trong việc quản lý các địa điểm văn phòng trên toàn cầu của quản trị viên.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng:

Thêm thông tin địa chỉ sẽ cho phép hiệu chỉnh tự động các múi giờ của phòng và tài nguyên dựa trên địa chỉ tòa nhà. Điều này đảm bảo quản trị viên có dữ liệu chính xác trong bảng điều khiển thông tin chi tiết. Ngoài ra, với thay đổi này, Google tự động đặt múi giờ chính xác cho tất cả các tài nguyên trong các tòa nhà này và giúp đảm bảo việc sử dụng chính xác theo thời gian trong ngày trong bảng điều khiển thông tin chi tiết.

Trong tương lai, thông tin này cũng sẽ cung cấp các tính năng thông minh khác như:

  • Tự động điều chỉnh múi giờ khi làm việc từ các tòa nhà khác.
  • Hướng chính xác từ Calendar.
  • Đề xuất phòng trong các tòa nhà gần đó.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: có ba cách để nhập thông tin này:

  1. Trực tiếp từ Admin console: Admin console > Tòa nhà & tài nguyên > Quản lý tài nguyên > Quản lý tòa nhà, quản trị viên có thể nhập địa chỉ trực tiếp và sẽ thấy bản đồ Google hiển thị để xác nhận vị trí. Điều này được khuyến nghị để nhập một số lượng nhỏ các tòa nhà tại một thời điểm.
  2. Tải lên hàng loạt qua tập tin CSV: Admin console > Tòa nhà & tài nguyên > Quản lý tài nguyên > Quản lý tòa nhà. Bảng tính tải lên hàng loạt hỗ trợ định dạng địa chỉ phổ biến, vì vậy quản trị viên có thể xác minh vị trí ở một số quốc gia và khu vực.
  3. Tải lên thông qua API Tài nguyên tòa nhà.

Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Chi tiết ra mắt

Kiểm tra Trung tâm trợ giúp để biết hướng dẫn đầy đủ về cách thêm vị trí cho cả ba phương pháp này và đọc tài liệu về cách thêm địa chỉ tòa nhà thông qua API.

Liên kết hữu ích

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech