Dễ dàng thêm hình ảnh và biểu đồ từ các tập tin khác vào Google Docs và Slides

Tháng 10 20, 2018


Tính năng Khám phá trong Google Docs và Slides giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các tập tin Google Drive liên quan đến nội dung đang làm việc. Với lần ra mắt này, người dùng G Suite Basic, BusinessEnterprise có thể xem hình ảnh và biểu đồ trong các tập tin đó — ngay trong bảng điều khiển Khám phá — và chèn nhanh chóng, dễ dàng vào tài liệu hoặc trang trình bày.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với các phiên bản G Suite Basic, BusinessEnterprise.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech