Dễ dàng thêm hoặc xóa nhóm thành viên khỏi Space trong Google Chat

Tháng 9 28, 2023


Tính năng mới:

Google sắp giới thiệu một ứng dụng mới dành cho Google Chat có tên là Bulk Member Manager. Ứng dụng này cho phép người quản lý Space và thành viên của Space, những người có quyền quản lý thành viên, dễ dàng thêm hoặc xóa thành viên hàng loạt.

Ngoài tính năng tìm kiếm thành viên mới và khả năng thêm tối đa 50.000 thành viên vào các Space trong Google Chat, bản cập nhật này sẽ giúp sắp xếp mọi người, chủ đề và dự án tốt hơn để giúp đảm bảo các cuộc trò chuyện diễn ra hiệu quả.

Easily add or remove groups of members to a space in Google Chat

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Quản trị viên có thể bật hoặc tắt người dùng thêm ứng dụng Chat  bằng cách đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Ứng dụng > Google Chat> Cài đặt quyền truy cập ứng dụng Chat. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa phòng Chat cho tổ chức.

 • Người dùng cuối:

  • Tất cả người quản lý Space đều có thể thêm thành viên bằng ứng dụng Bulk Member Manager. Người quản lý Space có thể cấp quyền cho thành viên  thêm các thành viên khác bằng cách đi tới menu Space > Cài đặt > Quyền truy cập > chọn tùy chọn Tất cả thành viên trong “Ai có thể quản lý thành viên và nhóm”. Nếu điều này được chấp thuận, thành viên có thể sử dụng ứng dụng Bulk Member Manager để thêm thành viên.

  • Để sử dụng Bulk Member Manager, hãy mở Space mà người dùng muốn thêm hoặc xóa thành viên > thêm ứng dụng vào Space > nhập một trong các lệnh sau:

   • “/addDialog” để thêm thành viên bằng cách sao chép/dán địa chỉ email. Ứng dụng sẽ hướng dẫn trong quá trình thêm thành viên.

   • “/removeDialog” để xóa thành viên bằng cách sao chép/dán địa chỉ email. Ứng dụng sẽ hướng dẫn trong quá trình xóa thành viên.

   • “/addCsv” (có tệp đính kèm .csv) để thêm thành viên.

   • “/removeCsv” (có tệp đính kèm .csv) để xóa thành viên

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng ứng dụng Bulk Member Manager.

Thời gian triển khai:

 • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech