Dễ dàng tùy chỉnh màu chủ đề trong Sheets và Slides

Tháng 8 27, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, việc tìm và chọn màu chủ đề trong Sheets và Slides dễ dàng hơn, hai Trình chỉnh sửa của Google hỗ trợ chủ đề.

Phần màu chủ đề hiện nằm ở bộ chọn màu trên cùng và thẻ giữ chỗ “chủ đề” hiện đã được cải tiến để hiển thị tên của chủ đề. Bây giờ người dùng có thể dễ dàng xác định thương hiệu doanh nghiệp/tổ chức và sử dụng màu sắc chủ đề của thương hiệu.

Để chọn màu chủ đề, hãy chuyển đến bất kỳ trình chọn màu nào thả xuống và nhấp vào nút chỉnh sửa bảng màu chủ đề. Trong thanh bên màu chủ đề, hãy chọn một màu từ trình đơn thả xuống để bắt đầu chỉnh sửa. Lưu ý rằng các thay đổi màu sắc chỉ áp dụng cho chủ đề hiện tại đã chọn và sẽ không tạo chủ đề mới.

 

Ví dụ về chọn màu chủ đề tùy chỉnh. Trong trường hợp này, chủ đề có tên là “Simple Light”

Hy vọng tính năng mới này sẽ giúp người dùng tùy chỉnh bản trình bày trong Sheets và Slides, đồng thời cho phép kết hợp màu sắc thương hiệu của doanh nghiệp/tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/08/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech