Dễ dàng tùy chỉnh màu sắc chủ đề trong Slides

Tháng 5 18, 2019


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể chỉnh sửa màu chủ đề cho trang trình bày trong Google Slides, giúp dễ dàng thiết lập chủ đề mới hoặc áp dụng thay đổi màu hàng loạt đối với trang trình bày hiện hữu. Trước đây, Google chỉ hỗ trợ các màu tùy chỉnh không được liên kết với chủ đề trình bày.

Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh bảng màu liên kết với một chủ đề. Thao tác rất dễ dàng, trong bất kỳ trình đơn chọn màu nào, nhấp vào nút chỉnh sửa cho bảng màu chủ đề. Trong thanh bên màu chủ đề, chọn màu từ danh sách thả xuống để bắt đầu chỉnh sửa.

Lưu ý: Những thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho chủ đề hiện tại và sẽ không tạo chủ đề mới.

Tính năng mới này sẽ giúp người dùng tùy chỉnh trang trình bày trong Slides, đặc biệt là khi hợp nhất màu sắc thương hiệu của công ty.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech