Đề xuất chia sẻ trong Google Drive giúp cộng tác dễ dàng hơn

Tháng 11 17, 2022


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, việc chia sẻ tệp với những người thường xuyên cộng tác trong Google Drive trở nên dễ dàng hơn. Với tính năng này, những người nhận được đề xuất sẽ xuất hiện trong hộp thoại chia sẻ để tăng tốc độ cộng tác trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/11/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech