Đề xuất ngữ pháp mới trong Google Docs trong chương trình thử nghiệm sớm

Tháng 8 01, 2018


Google đang giới thiệu các đề xuất ngữ pháp trong Google Docs cùng với giao diện cải tiến để đánh giá chính tả và ngữ pháp. Các tính năng mới này được xây dựng dựa trên chức năng kiểm tra lỗi chính tả hiện hữu đồng thời làm nổi bật các lỗi ngữ pháp có thể có trong văn bản và giúp người dùng chỉnh sửa. Điều này sẽ giúp người dùng dành ít thời gian hơn cho việc kiểm tra và hiệu chỉnh công việc và có phong cách viết dễ hiểu hơn.

Những tính năng này ban đầu được tung ra dành cho Chương trình thử nghiệm sớm (EAP).

Đề xuất ngữ pháp mới

Khi Docs phát hiện lỗi ngữ pháp, sẽ gạch dưới lỗi màu xanh dương để người dùng kiểm tra. Người dùng có thể nhấp chuột phải để xem đề xuất chỉnh sửa hoặc loại bỏ cảnh báo. Các lỗi ngữ pháp cũng sẽ hiển thị khi chạy kiểm tra chính tả và ngữ pháp thông qua trình đơn công cụ.

Giao diện xem xét ngôn ngữ thông minh mới

Google cũng đã giúp người dùng dễ dàng xem lại tất cả các đề xuất ngôn ngữ cho một tài liệu nhất định bằng công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp được cập nhật trong Tài liệu. Để khởi chạy ứng dụng, hãy sử dụng trình đơn "Công cụ" hoặc nhấp chuột phải vào đề xuất và chọn "Xem xét thêm đề xuất". Sau đó, công cụ sẽ hiển thị từng đề xuất và giúp người dùng  sửa bất kỳ lỗi nào.

Công cụ tự động để làm việc trong Docs hiệu quả hơn

Docs sử dụng công nghệ máy học để nhận dạng và giúp sửa lỗi ngữ pháp trong thời gian thực. Docs sử dụng thông tin để giúp người dùng chỉ định các mục tác vụ, tìm nội dung có liên quan và xác định lỗi chính tả. Google sẽ tiếp tục xây dựng các giải pháp thông minh để giúp hoàn tất công việc nhiều hơn và cộng tác tốt hơn thông qua G Suite.

Chương trình thử nghiệm sớm cho các đề xuất ngữ pháp hiện đã khả dụng

Để trải nghiệm các tính năng này, hãy đăng ký tham gia EAP.

Nguồn: LVtech