Đề xuất ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha hiện khả dụng trong Google Docs và Gmail

Tháng 7 06, 2020


Tóm tắt:

Google đã mở rộng các tính năng trợ giúp soạn thảo nâng cao trong Google Docs và Gmail bằng tiếng Tây Ban Nha. Năm ngoái, Google đã giới thiệu các đề xuất ngữ pháp cho ngôn ngữ tiếng Anh được hỗ trợ bởi mô hình tính toán nhân tạo. Bây giờ, Google sử dụng công nghệ tương tự để cung cấp các đề xuất ngữ pháp khi soạn thảo bằng tiếng Tây Ban Nha.

Ngôn ngữ sẽ được phát hiện tự động và ngay cả khi chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ Tây Ban Nha và Anh, Google sẽ cung cấp các đề xuất ngữ pháp phù hợp. Những tính năng này có thể giúp người dùng soạn thảo nhanh hơn, chính xác hơn và tự tin hơn.

Cuối năm nay, Google cũng có kế hoạch tự động sửa lỗi chính tả và Soạn thảo thông minh cho người dùng ngôn ngữ Tây Ban Nha. Hãy theo dõi Trang tin G Suite để biết khi nào các tính năng này khả dụng. Tìm hiểu thêm về việc mở rộng các tính năng trợ giúp ngôn ngữ Tây Ban Nha.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị vô hiệu hóa đới với tài khoản người dùng. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong Docs hoặc sửa lỗi ngữ pháp trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/6/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech