Đề xuất tập tin Drive trong Chrome khởi chạy bản beta

Tháng 4 01, 2019


Những thay đổi mới:

Google đã khởi chạy chương trình beta đối với tính năng mới cho phép tìm kiếm các tập tin Google Drive mà người dùng có quyền truy cập khi sử dụng Chrome Omnibox (hộp tìm kiếm / URL). Người dùng bản beta hiện có thể tìm kiếm các tập tin trong Drive theo chủ sở hữu hoặc loại tập tin, trước đây chỉ có thể tìm kiếm tiêu đề hoặc URL của trang web. Tính năng này tương tự như những gì người dùng nhìn thấy khi tìm kiếm tập tin trong Google Drive.

Quản trị viên cho G Suite Business, Enterprise và Enterprise for Education có thể tìm hiểu thêm và đăng ký bản beta tại đây.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng: Tính năng này sẽ giúp người dùng truy cập nhanh hơn vào các tập tin và dữ liệu cần thiết khi tìm kiếm trong Google Chrome. Giờ đây, người dùng sẽ có thể thấy đề xuất Google Docs, Sheets, Slides, PDF và các loại tập tin khác từ cả hai “Drive của tôi” và “Được chia sẻ với tôi” khi tìm kiếm trong trình duyệt Chrome. Điều này sẽ giúp mọi người hoàn thành công việc nhanh hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để tìm hiểu thêm chi tiết và cách thức đăng ký bản beta, vui lòng xem mẫu này.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết bổ sung: Tính năng này sẽ khả dụng đối với người dùng đã đăng nhập vào cấu hình Chrome trên bất kỳ hệ điều hành nào: Chromebook, Mac, Windows, v.v...

Liên kế hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho người tham gia beta và có thể được kiểm soát ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU).

Nguồn: LVtech