Đề xuất thời gian họp khác trong Google Calendar

Tháng 8 13, 2018


Việc lên lịch lại trong Google Calendar trở nên dễ dàng hơn trước đây rất nhiều. Google sẽ giới thiệu một tính năng mới cho phép lên lịch họp hiệu quả hơn. Bây giờ, mỗi khách được mời tham dự cuộc họp có thể đề xuất thời gian khác và người tổ chức có thể dễ dàng xem xét và chấp nhận thời gian được đề xuất. Điều này cho phép việc liên lạc hiệu quả hơn giữa những người tham dự, giảm thời gian trong việc thống nhất về lịch họp và giúp cho các cuộc họp hiệu quả hơn.

Khi người dùng được mời tham gia sự kiện Calendar, họ có thể trả lời “Có”, “Không”, “Có th” và bây giờ có thêm “Đề xuất thời gian mới”. Nếu quyền truy cập lịch đã được cấp, khách mời có thể xem thời gian trống của những người tham dự khác được sắp xếp cạnh nhau, để họ có thể gợi ý thời gian phù hợp với mọi người.

Sau đó, khách mời có thể gửi đề xuất thời gian của họ cùng với thông báo tùy chọn cho người tổ chức, người tổ chức cuộc họp có thể chấp nhận thời gian được đề xuất chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Chức năng này hoạt động trên tất cả  các miền và với Microsoft Exchange. Khách mời có thể gửi đề xuất cho người tổ chức cuộc họp bằng cách sử dụng Exchange và người tổ chức có thể nhận được đề xuất từ khách mời sử dụng Exchange. Hiện tính năng này đã khả dụng trên web, tiêng thiết bị di động sẽ khả dụng vào ngày 13/08/2018, vì vậy người dùng có thể sử dụng tính năng này khi đang di chuyển.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng vào ngày 13/08/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech