Đề xuất thời gian họp mới hoặc thêm ghi chú vào lời mời Lịch từ Gmail

Tháng 12 21, 2019


Tóm tắt:

Khi mở lời mời trên Google Calendar trong Gmail, người dùng sẽ thấy một trình đơn thả xuống mới “Tùy chọn khác”, cho phép người dùng đề xuất thời gian mới cho cuộc họp hoặc thêm ghi chú vào RSVP. Chọn một trong hai tùy chọn sẽ mở phần sự kiện tương ứng trong calendar.google.com, nơi người dùng có thể thực hiện các cập nhật đó trực tiếp.

Lưu ý rằng tính năng này hiện chỉ khả dụng đối với Gmail trên web.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/12/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dầnctriển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/1/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Những tính năng này sẽ BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech