Đề xuất truy vấn tìm kiếm được cải thiện trong Google Chat trên web

Tháng 11 18, 2023


Tính năng mới:

Cùng với những cập nhật gần đây về tính năng tìm kiếm trong Google Chat, Google sẽ giới thiệu các đề xuất truy vấn tìm kiếm nâng cao, một tính năng đã có trên thiết bị di động, giúp tìm đúng tin nhắn, người, tệp hoặc Space trong Chat trên web.

Khi tìm kiếm trong Chat, giờ đây người dùng sẽ thấy các đề xuất truy vấn dựa trên hoạt động tìm kiếm trước đây, được sắp xếp theo mức độ liên quan. Đề xuất hàng đầu cũng sẽ xuất hiện trong hộp tìm kiếm và người dùng có thể nhấn “Tab” để tự động điền truy vấn. Người dùng cũng có thể xóa truy vấn được đề xuất bằng cách di chuột qua truy vấn đó và nhấp vào biểu tượng “x” bên cạnh truy vấn đó.

Improved search query suggestions in Google Chat web

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm tin nhắn trên Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/11/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 06/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech