Đề xuất và tổ chức tập tin thông minh với trang ưu tiên trong Drive Beta

Tháng 9 24, 2018


Google đang thêm một trang mới trong bảng điều hướng của Google Drive giúp người dùng tìm và thực hiện hành động đối với các tập tin Drive phù hợp vào đúng thời điểm. Trang Ưu tiên này sử dụng tính năng máy học để đề xuất các tập tin có thể cần phải làm việc và có “không gian làm việc” để giúp người dùng sắp xếp tập tin. Trang ưu tiên hiện đã khả dụng trong phiên bản beta. Sau đây là chi tiết giúp người dùng nắm bắt rõ hơn về trang ưu tiên.

Xem tập tin và nhận xét cần chú ý

Mục tiêu của trang ưu tiên là đặt các tập tin quan trọng nhất vào một nơi. Google sử dụng máy học để nhận diện các tập tin có mức độ ưu tiên cao trong công việc. Khi mở trang, người dùng sẽ thấy các tập tin đó cùng với nhận xét và hành động được đề xuất. Người dùng có thể trả lời một số nhận xét trực tiếp thông qua giao diện Drive và mở các tài liệu đầy đủ chỉ với một cú nhấp chuột. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian tìm kiếm nội dung và người dùng sẽ có nhiều thời gian hơn để thực hiện công việc quan trọng.

Sử dụng không gian làm việc để sắp xếp tập tin mà không cần di chuyển

Trang ưu tiên cũng sắp xếp các tập tin vào không gian làm việc. Việc này cho phép người dùng thu thập một tập hợp các tập tin làm việc riêng tư để dễ dàng truy cập. Việc thêm tập tin vào không gian làm việc không ảnh hưởng đến vị trí lưu trữ hoặc quyền truy cập — đơn giản chỉ là tổng hợp các tập tin để giúp người dùng tìm kiếm nhanh hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu hết người dùng chỉ làm việc với khoảng 10-20 tập tin bất kỳ lúc nào. Không gian làm việc giúp đảm bảo có thể truy cập các tập tin đó hiệu quả hơn. Để tạo không gian làm việc, người dùng có thể sử dụng các đề xuất tập tin thông minh của Drive hoặc thêm tập tin theo cách thủ công.

Với trang ưu tiên, Drive giúp tiết kiệm thời gian và tập trung vào những vấn đề quan trọng bằng cách hiển thị thông minh và sắp xếp các tập tin có thể cần trong bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

Đăng ký để dùng trang ưu tiên trong Drive Beta

Trang ưu tiên trong Drive đang khởi chạy ở giai đoạn beta. Quản trị viên có thể xem thêm chi tiết, các yêu cầu đáp ứng điều kiện và đăng ký tham gia tại đây.

Nguồn: LVtech