Di chuyển người dùng và dữ liệu giữa các môi trường G Suite dễ dàng hơn

Tháng 10 14, 2020


Tóm tắt:

G Suite Migrate, hiện khả dụng bản beta, giúp quản trị viên đánh giá, lập kế hoạch và di chuyển trực tiếp một lượng lớn nội dung sang G Suite. Ngoài việc đã hỗ trợ Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive, file sharesBox, với lần ra mắt này, giờ đây quản trị viên cũng có thể di chuyển giữa các môi trường G Suite. Cụ thể: 

  • Di chuyển có chọn lọc Gmail, Calendar, Drive và nhiều dữ liệu khác giữa các môi trường G Suite.
  • Chọn di chuyển tất cả người dùng từ môi trường này sang môi trường khác.
  • Di chuyển có chọn lọc dữ liệu người dùng cụ thể (đơn vị tổ chức, người dùng hoặc tập hợp con dữ liệu) giữa các môi trường G Suite.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng đối với  tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech