Định cấu hình thiết bị Android không chạm trực tiếp từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 10 03, 2023


Tính năng mới:

Google đang tích hợp iFrame Android Zero-Touch với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để mang lại trải nghiệm tốt hơn, liền mạch hơn cho quản trị viên. Thiết bị Zero-Touch là thiết bị được mua từ các đại lý Zero-Touch và được sử dụng ở chế độ thuộc sở hữu của công ty.

Trực tiếp từ bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản trị viên sẽ có thể:

  • Đặt cấu hình do Google Workspace cung cấp cho các thiết bị không cần chạm.

  • Liên kết các tài khoản Workspace với các tài khoản tự động, đảm bảo các thiết bị sẽ luôn đăng ký dưới sự quản lý thiết bị đầu cuối của Google. Sẽ có khả năng hủy liên kết tài khoản nếu cần. Lưu ý rằng một tài khoản Workspace có thể được liên kết với nhiều tài khoản zero-touch, nhưng một tài khoản zero-touch chỉ có thể được liên kết với một tài khoản Workspace.

Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, điều hướng đến Thiết bị > Thiết bị di động & điểm cuối > Cài đặt > Đăng ký > Android Zero touch

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Bản cập nhật này giúp quản trị viên dễ dàng chỉ định cấu hình Zero touch cho các thiết bị do công ty sở hữu trực tiếp từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Đối với các đối tác quản lý di động doanh nghiệp (EMM), điều này cũng giảm thiểu số lượng API và cổng Google cần tương tác. Các thiết bị không chạm sẽ luôn đăng ký tài khoản theo cấu hình GEM được cung cấp — người dùng không thể bỏ qua việc này, ngay cả khi khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị.

Quản trị viên nên tiếp tục sử dụng cổng thông tin khách hàng Zero-Touch nếu cần:

  • Xem danh sách các thiết bị Zero touch của công ty 

  • Tạo nhiều cấu hình tùy chỉnh

  • Đặt hoặc xóa cấu hình khỏi thiết bị

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Plus; Enterprise; Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus; Enterprise Essentials và Enterprise Essentials Plus, Frontline Starter và Frontline Standard.

  • Khả dụng đối với khách hàng Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech