Định cấu hình ứng dụng iOS được quản lý cho người dùng với Google Mobile Device Management

Tháng 5 02, 2024


Tính năng mới:

Trực tiếp từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản trị viên có thể đặt cấu hình tùy chỉnh từ xa cho các ứng dụng iOS được quản lý trên thiết bị của người dùng cuối cho doanh nghiệp bằng cách sử dụng Google Mobile Device Management. Cấu hình được quản lý được áp dụng bằng danh sách thuộc tính XML và cùng một ứng dụng có thể được định cấu hình khác nhau trên các miền, nhóm hoặc đơn vị tổ chức (OU) khác nhau.

Tạo cấu hình ứng dụng bằng thông tin XML

Áp dụng cấu hình

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao quan trọng:

Trước bản cập nhật này, cấu hình ứng dụng dành cho thiết bị di động chỉ khả dụng cho các thiết bị Android được quản lý. Bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên Workspace có thể sử dụng Cấu hình ứng dụng được quản lý để đặt cấu hình ứng dụng tùy chỉnh và triển khai nhằm quản lý các thiết bị iOS trong toàn tổ chức. Điều này mang lại cho quản trị viên sự linh hoạt cần thiết để tạo các thông số an toàn phù hợp với các nhu cầu khác nhau của người dùng trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: triển khai kéo dài (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/5/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với Google Workspace:

  • Business Plus

  • Enterprise Standard and Plus

  • Enterprise Essentials and Essentials Plus

  • Education Standard and Plus

  • Nonprofits

  • Frontline Starter and Standard

  • Cloud Identity Premium 

Nguồn: LVtech