Dọn dẹp các cuộc trò chuyện trong Google Chat

Tháng 6 06, 2023


Tính năng mới:

Sau khi ra mắt tính năng trích dẫn tin nhắn gần đây, Google sẽ giới thiệu một tính năng bổ sung giúp cải thiện trải nghiệm Google Chat bằng cách hỗ trợ người dùng tìm và truy cập các cuộc trò chuyện phù hợp nhất dễ dàng hơn.

Trình dọn dẹp trò chuyện tự động ẩn các tin nhắn trực tiếp và Space không hoạt động trong 7 ngày qua. Tính năng này chỉ kích hoạt khi một phần có hơn 10 cuộc hội thoại và không ảnh hưởng đến các cuộc hội thoại được ghim.

Bằng cách bật/tắt nút “Thêm”, người dùng vẫn có tùy chọn xem và truy cập danh sách đầy đủ các cuộc hội thoại trò chuyện.

Declutter your conversations in Google Chat

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Người dùng sẽ tự động thấy những cập nhật này trong vài tuần tới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech