Đơn giản hóa quy trình công việc trong Google Docs với các khối biến đổi

Tháng 5 24, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã chia sẻ những điểm đổi mới trong canvas thông minh giúp người dùng đơn giản hóa quy trình làm việc và hoàn thành các tác vụ thông thường bằng lời nhắc dễ sử dụng trong Google Docs. Hôm nay, Google sẽ giới thiệu khối biến đổi, một tính năng mới giúp việc tạo tài liệu cho những việc như hóa đơn, hợp đồng hoặc giao tiếp rộng hơn dễ dàng hơn nhiều.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn và sử dụng khối biến đổi.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/5/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials Starter, Business Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline Starter và Frontline Standard.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech