Đơn giản hóa việc quản lý các thiết bị iOS thuộc sở hữu doanh nghiệp/tổ chức với tích hợp Apple Business Manager

Tháng 8 08, 2020


Tóm tắt:

Google  đã triển khai tích hợp giữa quản lý điểm cuối của Google và Apple Business Manager (trước đây là Chương trình đăng ký thiết bị hoặc DEP). Điều này cho phép phân phối và quản lý an toàn các thiết bị iOS thuộc sở hữu doanh nghiệp/tổ chức từ Admin console.

Việc tích hợp sẽ cho phép khách hàng G Suite Enterprise, Enterprise for Education, Enterprise Essentials và Cloud Identity Premium cài đặt quản lý điểm cuối của Google làm máy chủ MDM trên Apple Business Manager.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Với sự tích hợp giữa quản lý điểm cuối của Google và Apple Business Manager:

  • Quản trị viên có thể quản lý các thiết bị iOS thuộc sở hữu doanh nghiệp/tổ chức trực tiếp từ Admin console, ở cùng vị trí với quản lý các thiết bị khác truy cập dữ liệu của tổ chức.
  • Quản trị viên có thể kiểm soát một loạt các tính năng bao gồm cài đặt ứng dụng, việc sử dụng ứng dụng Apple, phương thức xác thực và hơn thế nữa, như được hiển thị trong bảng về cài đặt thiết bị iOS doanh nghiệp/tổ chức giám sát.
  • Apple Business Manager và quản lý điểm cuối của Google tự động đồng bộ hóa để quản lý thiết bị liền mạch.
  • Người dùng thực hiện theo thiết lập và đăng ký thiết bị đơn giản thông qua hướng dẫn thiết lập tích hợp.

Thiết lập Apple Business Manager trong Admin console

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để sử dụng tính năng này, quản trị viên cần bật quản lý di động nâng cao đối với thiết bị iOS trong các OU hiện hành và thiết lập tài khoản Apple Business Manager. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập quản lý thiết bị iOS do doanh nghiệp/tổ chức sở hữu.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này. Sau khi được quản trị viên cung cấp, người dùng có thể làm theo các bước hướng dẫn thiết lập thiết bị để đăng ký thiết bị. Khi việc thiết lập hoàn tất, ứng dụng Chính sách thiết bị của Google sẽ tự động cài đặt và người dùng nên đăng nhập bằng tài khoản G Suite hoặc Cloud Identity.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/7/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech