Đồng bộ hóa các tệp được mã hóa phía máy khách với Google Drive for Desktop trên Windows và Mac OS

Tháng 7 02, 2022


Tóm tắt:

Quản trị viên của các phiên bản Google Workspace được chọn có thể cập nhật cấu hình mã hóa phía máy khách bao gồm Google Drive for Desktop. Khi được bật, người dùng có thể đồng bộ hóa tệp Google Drive, Docs, Sheets và Slides với Google Drive for Desktop trên các thiết bị Windows và Mac OS. Các tệp được mã hóa, đồng bộ hóa sẽ xuất hiện dưới dạng phím tắt trên Windows và các liên kết tượng trưng trên Mac OS.

Hỗ trợ cho người dùng Mac OS trên File Provider sẽ được giới thiệu trong một bản phát hành trong tương lai, hãy đón xem tin tức cập nhật để tìm hiểu thêm.

Ngoài ra, điều này cũng cho phép người dùng mã hóa phía máy khách trong miền, mã hóa và tải các tệp cục bộ lên Google Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/6/2022.

Phiên bản phát hành:

Đồng bộ hóa các tệp được mã hóa

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như G Suite Basic cũ.

Mã hóa và tải lên các tệp cục bộ

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech