Đồng bộ hóa ngoại tuyến khả dụng cho các tài liệu Microsoft Office đã được mở trong chế độ chỉnh sửa

Tháng 6 28, 2022


Tóm tắt:

Vào năm 2019, Google đã công bố tính năng chỉnh sửa Office để giúp làm việc với các tệp Microsoft Office trong Google Docs, Sheets, và Slides dễ dàng hơn, đồng thời đưa ra các tính năng tốt hơn cho phép làm việc ở mọi nơi với Google Docs, Sheets, và Slides ở chế độ ngoại tuyến. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể làm việc ngoại tuyến với các tệp Microsoft Office trên máy tính.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này mang lại lợi ích cộng tác của Google Workspace đối với các tệp Microsoft Office. Vào những lúc thiết bị ngoại tuyến, giờ đây người dùng có thể chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác trên các tệp Office bằng Google Docs, Sheets, và Slides. Mọi thay đổi được thực hiện đối với tệp khi ngoại tuyến sau đó sẽ đồng bộ hóa với Drive sau khi kết nối lại.

Thông tin chi tiết:

Thay đổi này chỉ áp dụng đối với các tệp đã được mở trong chế độ chỉnh sửa Office.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech