Email bí danh hiện được đưa vào kết quả tìm kiếm của Gmail

Tháng 2 15, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, khi người dùng tìm kiếm một địa chỉ email trong Gmail, sẽ thấy hiển thị tất cả các email được liên kết với email cụ thể đó và bất kỳ bí danh nào của email đó.

Các kết quả này sẽ được lấy từ các trường đến, từ, cc và bcc hoặc bất kỳ đâu trong email.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với thay đổi này, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn và cho kết quả toàn diện hơn, vì người dùng sẽ không cần phải nhớ tất cả các bí danh của một ai đó và thực hiện nhiều tìm kiếm cho mỗi bí danh.

Thông tin chi tiết:

Email bí danh là địa chỉ thay thế để nhận thư, được sử dụng cùng với email chính của người dùng. Có nhiều lý do vì sao sử dụng địa chỉ email bí danh, chẳng hạn như:

  • Thay đổi tên chính thức
  • Tên ưu tiên
  • Đổi thương hiệu công ty
  • Mua bán sáp nhập và các công ty con

Nếu chỉ muốn truy xuất kết quả cho truy vấn chính xác, người dùng có thể đặt địa chỉ cần tìm trong dấu ngoặc kép.

Điều này cũng sẽ áp dụng cho phần nhiều hộp thư đến dựa trên các truy vấn tìm kiếm có một hay nhiều email. Các nhãn không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng  G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech