Email cho các thành viên trong Team Drive

Tháng 3 01, 2018


Team Drives hỗ trợ các nhóm dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm và truy cập các tập tin quan trọng, đặc biệt khi các thành viên trong nhóm luôn thay đổi theo thời gian. Để cải thiện sự hợp tác trong Team Drives, Google sẽ thêm tính năng gửi email cho tất cả thành viên của Team Drive.

Có hai cách để gửi email đến các thành viên của Team Drive:

  • Từ Team Drive: Điều hướng đến Team Drive, nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh tên Team Drive và nhấp vào "Email thành viên".
  • Từ bên trong tập tin nằm trong Team Drive: Trong khi chỉnh sửa hoặc xem tài liệu, mở trình đơn Tệp và nhấp vào "Gửi email cho cộng tác viên (Email Collaborators)".

Khi người dùng chọn email cho các thành viên, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh ai sẽ nhận được email. Sử dụng hộm kiểm để bao gồm hoặc loại trừ "Thành viên (Members)" có quyền truy cập toàn bộ Team Drive, "Khách mời (Guests)" chỉ có quyền truy cập vào một số tài liệu cụ thể trong Team Drive và người dùng có các cấp độ truy cập Team Drive khác nhau, chẳng hạn như "Toàn quyền (Full)",  “Chỉnh sửa (Edit)","Nhận xét (Comment) " và "Xem (View)".

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng với tất cả các phiên bản G Suite. Team Drives khả dụng trên các phiên bản G Suite Enterprise, G Suite Business và G Suite for Education. Người dùng G Suite Basic không thể tạo Team Drives, nhưng có thể sử dụng tính năng này nếu có quyền truy cập Team Drive.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech