G Suite Business và Basic: quay số vào cuộc gọi video Hangouts Meet với số điện thoại quốc tế đã khả dụng

Tháng 10 25, 2019


Tóm tắt:

Vào tháng 10/2017, Google đã công bố triển khai Hangouts Meet gọi số quốc tế đối với các miền G Suite Enterprise. Hiện tại, Google đã mở rộng tính năng này đối với các cuộc họp mới được tổ chức bởi các miền G Suite Business, Enterprise for Education và Basic.

Xem danh sách các số thuộc quốc gia được hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp. Xin lưu ý, ngôn ngữ thuộc Cộng hòa Cyprus (CY) và Thổ Nhĩ Kỳ (TR) không được hỗ trợ đối với G Suite Business, G Suite Enterprise for Education và G Suite Basic.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: tính năng này đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech