Ghi lại và chia sẻ cách phát âm tên người dùng trên các sản phẩm Google Workspace

Tháng 12 15, 2023


Tính năng mới:

Từ cài đặt tài khoản Google, giờ đây bạn người dùng thể ghi lại tên và chia sẻ cách phát âm tên đó với những người dùng khác. Người dùng có thể phát cách phát âm từ thẻ hồ sơ trên nhiều công cụ Google Workspace như Gmail hoặc Google Docs trên web hoặc thiết bị di động. Hy vọng bản cập nhật này sẽ giúp người dùng giới thiệu bản thân và kết nối với đồng nghiệp trong Google Workspace dễ dàng hơn

.

Khi người dùng ghi lại và chia sẻ cách phát âm tên, tên đó có thể được xem trên nhiều sản phẩm Workspace

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Starter, Frontline Standard và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech