Ghim liên kết lên đầu thanh điều hướng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 7 06, 2023


Tính năng mới:

Cột điều hướng bên trái trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cung cấp cho quản trị viên khả năng duyệt nhanh và điều hướng đến các trang chính trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Để cải thiện hơn nữa trải nghiệm này, quản trị viên hiện có thể ghim tối đa năm liên kết vào đầu trình đơn điều hướng bên trái. Điều này đặc biệt hữu ích nếu có những khu vực trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên điều hướng đến nhiều hơn những khu vực khác, giúp tiết kiệm số lần nhấp và điều hướng đến các trang liên quan nhanh hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách ghim các trang trong menu điều hướng.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech