Giải các phương trình toán học dễ dàng bằng tính năng Soạn thảo thông minh

Tháng 12 07, 2023


Tính năng mới:

Trong nhiều năm, người dùng đã soạn thảo nội dung và trả lời nhận xét nhanh hơn và dễ dàng hơn bằng cách sử dụng tính năng Soạn thảo thông minh trong Google Docs, Slides, Sheets và Drawings.Hiện nay tính năng mới giúp mở rộng sức mạnh của Soạn thảo thông minh đã khả dụng để giúp người dùng giải các phương trình toán học đơn giản.

Khi nhập phương trình toán học kết thúc bằng “=” vào Google Docs, Slides, Sheets và Drawings, các giải pháp sẽ xuất hiện dưới dạng đề xuất văn bản màu xám. Trải nghiệm toán học mới và liền mạch này sẽ tăng năng suất và độ chính xác khi giải các phương trình toán học trên Workspace.

Solve math equations easily with Smart Compose

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể tắt bằng cách mở tệp, nhấp vào Công cụ > Tùy chọn > bỏ chọn “Hiển thị đề xuất Soạn thảo thông minh”. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Soạn thảo thông minh và Trả lời thông minh.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 05/12/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

Nguồn: LVtech