Giao diện mới của Google Drive trên iOS và Android

Tháng 3 20, 2019


Những thay đổi mới:

Google Drive đang có giao diện mới trên iOS và Android, giúp cho việc giao tiếp và cộng tác giữa các tập tin trong Drive trên thiết bị di động dễ dàng hơn.

Giao diện mới này là một phần trong nỗ lực rất lớn nhằm đem đến cho người dùng giao diện dễ sử dụng của các ứng dụng G Suite.

Một số cải tiến bao gồm:

 • Thẻ trang chủ mới và điều hướng phía dưới: Tương tự như Drive trên web, thẻ Trang chủ sẽ hiển thị các tập tin quan trọng nhất, dựa trên:
  • Lần cuối cùng truy cập hoặc chỉnh sửa một tập tin.
  • Những người cụ thể thường xuyên chia sẻ tập tin với người dùng.
  • Những tập tin được sử dụng tại các thời điểm cụ thể trong ngày.
 • Thanh điều hướng phía dưới trực quan hơn có các tùy chọn để chuyển giữa Trang chủ, Được gắn dấu sao, các tập tin được chia sẻ với người dùng (Được chia sẻ) và tất cả các tập tin (Tập tin), cho phép truy cập nhanh hơn vào các mục quan trọng nhất.

 • Thanh tìm kiếm mở rộng
  • Thanh tìm kiếm hiện có thể được truy cập nhiều hơn trên ứng dụng, bao gồm từ Trang Team Drives.
 • Drive của tôi (My Drive), Drive nhóm (Team Drives) và Máy tính (Computers) trong chế độ xem tập tin
  • Drive nhóm bây giờ sẽ được hiển thị dưới dạng thẻ bên cạnh Drive của tôi trong chế độ xem Tập tin. Người dùng cũng sẽ thấy thẻ Máy tính nếu đã sao lưu nội dung từ máy tính vào tài khoản.
 • Trải nghiệm mới về việc chuyển đổi tài khoản mới
  • Tính năng chuyển đổi tài khoản đang chuyển từ trình đơn điều hướng bên trái sang biểu tượng ở trên cùng bên phải.
 • Trình đơn tác vụ được sửa đổi
  • Trình đơn tác vụ được sửa đổi được đính kèm vào mỗi tập tin và thư mục làm nổi bật các tác vụ được sử dụng thường xuyên nhất ở trên cùng. Hiện tại, việc bật tắt chức năng đối với đánh dấu sao và ngoại tuyến được thay đổi thành các nút.

Ảnh hưởng: tất cả người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: Google hiểu rõ rằng các thiết bị di động rất quan trọng để hoàn thành công việc, cho dù đang ở tại nơi làm việc hay trong một cuộc họp, dù gửi email hoặc cộng tác. Drive không đơn giản chỉ là sao lưu các tập tin lên đám mây, mà còn là một phương thức quan trọng để dễ dàng chia sẻ công việc, thực hiện các thay đổi vào phút cuối cho nội dung hoặc xem lại nội dung quan trọng khi đang di chuyển. Giao diện mới của Drive trên thiết bị di động được trình làng nhằm mục đích giúp cho các quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối: sẽ thấy giao diện mới sắp xuất hiện.

Chi tiết bổ sung: Người dùng iOS sẽ bắt đầu thấy giao diện mới bắt đầu từ ngày 12/3/2019. Người dùng Android sẽ thấy giao diện mới vào ngày 18/03/2019.


Để tìm hiểu về thiết kế mới này, hãy xem hướng dẫn cách thức thay đổi hoặc tải PDF này.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • iOS: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/3/2019.
 • Android: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/3/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech