Giao diện mới của Google Vault

Tháng 12 10, 2020


Tính năng mới:

Google đã thiết kế một giao diện mới cho Google Vault. Giao diện mới giúp điều hướng dễ dàng hơn và bao gồm các tính năng mới với hiệu suất hoàn thành tác vụ nhanh hơn. Để sử dụng giao diện mới, hãy truy cập vault.google.com và đăng nhập bằng tài khoản quản trị Google Workspace.

Giao diện mới bao gồm tất cả các chức năng cốt lõi từ giao diện cổ điển và không ảnh hưởng đến thiết lập Google Vault hiện tại. Các cải tiến giao diện chính bao gồm:

  • Khi đăng nhập lần đầu tiên, quản trị viên sẽ được chuyển đến trang chủ với tối đa ba tùy chọn (tùy thuộc vào quyền truy cập):  Lưu giữ, Vấn đề và Báo cáo.
  • Khi thiết lập quy tắc lưu giữ và quy trình lưu giữ, quy trình từng bước với các hướng dẫn công cụ khác sẽ hướng dẫn trong suốt quá trình.
  • Các quy tắc lưu giữ tùy chỉnh, lưu giữ và kết quả tìm kiếm được liệt kê trong các bảng có thể sắp xếp, có thể lọc. Điều này giúp dễ dàng hiểu phạm vi của các chính sách quản lý thông tin và kết quả tìm kiếm.
  • Khi kiểm tra các kết quả tìm kiếm và giữ các báo cáo, quản trị viên giữ nguyên ngữ cảnh. Nhấp vào một mục sẽ mở ra một bảng điều khiển bên cạnh thay vì đến một trang mới.

Giao diện cổ điển vẫn khả dụng tại ediscovery.google.com. Các vấn đề, quy tắc lưu giữ và dữ liệu nhật ký kiểm tra sẽ đồng bộ hóa giữa các giao diện và khả dụng ở cả hai nơi cho đến khi ediscovery.google.com ngừng hoạt động. Google sẽ cung cấp thêm chi tiết về sự thay đổi này trước ít nhất ba tháng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: giao diện mới khả dụng tại vault.google.com. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Google Vault cho tổ chức. Lưu ý rằng người dùng trong giao diện cổ điển có thể thấy biểu ngữ mời dùng thử giao diện mới bắt đầu từ ngày 3/12/2020.
  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Khi đăng nhập lần đầu tiên, quản trị viên sẽ thấy trang chủ với tối đa ba tùy chọn: 

Lưu giữ, Vấn đề và Báo cáo.

Lưu giữ, Vấn đề và Báo cáo.

Quản trị viên sẽ thấy một giao diện mới để tạo và quản lý các quy tắc

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, khách hàng G Suite Business và Enterprise for Education cũng như khách hàng có giấy phép tiện ích bổ sung Vault.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter và Business Standard, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Education và Nonprofit

Nguồn: LVtech