Giao diện mới của ứng dụng Google Meet trên thiết bị di động

Tháng 9 30, 2020


Tóm tắt:

Google đang cập nhật giao diện người dùng (UI) của ứng dụng Google Meet dành cho thiết bị di động Android và iOS. Giao diện người dùng mới sẽ giống như giao diện của trải nghiệm cuộc họp trong ứng dụng Gmail.

Giao diện mới cho ứng dụng di động của Google Meet

Ngoài thiết kế được cải tiến, giờ đây người dùng sẽ thấy biểu tượng “Cuộc họp mới”. Khi chạm vào biểu tượng này, người dùng sẽ thấy ba tùy chọn:

  • Nhận thông tin tham gia cuộc họp để chia sẻ với những người khác.
  • Bắt đầu cuộc gọi Meet ngay lập tức.
  • Lên lịch một cuộc họp mới trong Google Calendar.

Các tùy chọn mới cho các cuộc họp mới trong ứng dụng Google Meet dành cho thiết bị di động

Giao diện người dùng mới này hiện đang được tung ra trên iOS; kiểm tra lại để biết thông tin cập nhật về bài đăng này khi quá trình phát hành cho Android bắt đầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: giao diện người dùng mới này sẽ xuất hiện theo mặc định sau khi nâng cấp ứng dụng Meet iOS lên phiên bản 45 trở lên.

Thời gian triển khai:

iOS

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng trên iOS.

Android

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: sắp ra mắt. Kiểm tra lại bản cập nhật của bài viết này khi bắt đầu triển khai trên Android.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite và người dùng với tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech.