Giao diện nhận xét mới cho Google Drive, Docs, Sheets và Slides sẽ triển khai cho nhiều thiết bị hơn

Tháng 12 04, 2020


Tóm tắt:

Google đang cập nhật giao diện người dùng đối với các mục nhận xét và tác vụ trong ứng dụng Google Drive, Docs, Sheets và Slides dành cho iOS. Những cải tiến này bao gồm:

  • Giao diện lớn hơn, rõ ràng hơn để dễ dàng xem các nhận xét và ngữ cảnh nhận xét trong tài liệu.
  • Các phím tắt để nhanh chóng cuộn xem và trả lời nhiều nhận xét.
  • Nút truy cập nhanh để trả lời, “@” đề cập đến ai đó và chỉ định các mục tác vụ.

Các bản cập nhật này trước đây đã khả dụng đối với các ứng dụng Docs, Sheets và Slides trên Android; hiện đang triển khai ứng dụng Drive dành cho Android và các ứng dụng Docs, Sheets, và Slides trên iOS.

Tính năng này sẽ khả dụng đối với ứng dụng Drive iOS trong tương lai.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ tự động khả dụng. Để bắt đầu, hãy nhấn vào nhận xét khi sử dụng ứng dụng Docs, Sheets và Slides trên thiết bị iOS. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhận xét và mục tác vụ trên thiết bị iOS.

Thời gian triển khai:

Docs, Sheets và Slides trên thiết bị iOS

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này khả dụng với phiên bản mới nhất của ứng dụng Docs, Sheets và Slides trên thiết bị iOS.

Ứng dụng Drive trên thiết bị Android 

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này khả dụng với phiên bản mới nhất của ứng dụng Drive trên thiết bị Android.

Ứng dụng Drive trên thiết bị iOS

  • Hãy theo dõi trang Google Workspace để biết thông tin về thời điểm tính năng này sẽ khởi chạy trên thiết bị iOS.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech