Giao diện nhận xét mới của Google Docs, Sheets và Slides trên Android

Tháng 6 19, 2020


Tính năng mới:

Google đã cập nhật giao diện người dùng đối với các nhận xét và mục tác vụ trong các ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides trên Android. Một số thay đổi có thể nhận thấy bao gồm:

  • Giao diện lớn hơn, rõ ràng hơn giúp dễ dàng xem các nhận xét và bối cảnh trong tài liệu.
  • Các phím tắt và tương tác giúp nhanh chóng cuộn qua và trả lời nhiều nhận xét.
  • Nút truy cập nhanh để trả lời, dùng “@” để đề cập đến ai đó và chỉ định các mục tác vụ.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Nhận xét là một phương thức để cộng tác trên các tài liệu trong khi làm việc từ xa. Nhận xét có thể giúp đặt câu hỏi, thảo luận tài liệu, đảm bảo người dùng khác nhìn thấy, gán các mục tác vụ và hơn thế nữa. Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc từ xa, cho phép nhiều người dùng tham gia vào các cuộc thảo luận bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào thuận tiện với điều kiện cho phép.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Để bắt đầu, hãy chạm vào nhận xét khi sử dụng ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides trên thiết bị Android. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhận xét và các mục tác vụ trên Android.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 9/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite, khách hàng Cloud Identity và tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech