Giới hạn thành viên cho Google Groups

Tháng 5 16, 2023


Tính năng mới:

Như một biện pháp bảo mật, dịch vụ Google Groups for Business có các giới hạn đối với hoạt động nhắn tin, quy mô nhóm, lời mời và tư cách thành viên. Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ tăng giới hạn về số lượng thành viên nhóm trực tiếp và gián tiếp mà người dùng có thể có:

  • Trực tiếp: 3.000 thành viên (tăng từ con số 2.000 hiện nay)

  • Kết hợp trực tiếp và gián tiếp: 7.500 thành viên (tăng từ con số 5.000 hiện nay)

Nếu là chủ sở hữu hoặc người quản lý của một nhóm thì được tính là hai tư cách thành viên—một với tư cách là thành viên nhóm và một với tư cách là chủ sở hữu hoặc người quản lý. Người dùng là thành viên gián tiếp của một nhóm nếu họ thuộc về một nhóm khác được lồng trong nhóm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Việc tăng các giới hạn thành viên này giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc mở rộng quy mô và quản lý việc sử dụng Nhóm, đặc biệt là những nhóm có cấu trúc nhóm phức tạp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: bản cập nhật này hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech