Giới thiệu bộ chọn biểu tượng cảm xúc được cập nhật và toàn diện hơn trong Gmail

Tháng 10 26, 2023


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể truy cập vào lựa chọn biểu tượng cảm xúc hoàn chỉnh hơn và đặt màu da của biểu tượng cảm xúc cũng như tùy chọn giới tính bằng bộ chọn biểu tượng cảm xúc được hiện đại hóa trong phiên bản web của Gmail.

updated and more inclusive emoji picker in Gmail

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bản cập nhật này cho phép người dùng thể hiện bản thân một cách chân thực hơn bằng cách sử dụng các biến thể biểu tượng cảm xúc trong Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng không thể tắt. Để chọn tùy chọn biểu tượng cảm xúc, hãy nhấp vào biểu tượng biểu tượng cảm xúc ở thanh công cụ dưới cùng của bản nháp email > chọn mũi tên ở góc dưới cùng bên phải của biểu tượng cảm xúc > chọn màu da hoặc tùy chọn giới tính cho biểu tượng cảm xúc cụ thể đó. Những lựa chọn riêng lẻ này sẽ được lưu cho đến khi được cập nhật.

updated emojis

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/10/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech