Giới thiệu Colab Pro và Colab Pro+ cho Google Workspace

Tháng 6 27, 2024


Tính năng mới:

Hiện tại, quản trị viên Google Workspace có thể bật Colab cho người dùng, cho phép người dùng truy cập vào phiên bản Colab miễn phí. Bắt đầu từ hôm nay, có thể đăng ký Colab Pro và Colab Pro+ độc lập dành cho khách hàng Google Workspace:

 • Colab Pro cung cấp 100 đơn vị điện toán cấp quyền truy cập vào các GPU, bộ nhớ, tính năng và cải tiến năng suất mạnh mẽ hơn được hỗ trợ bởi AI.

 • Colab Pro+ mang đến tất cả lợi ích của Colab Pro, chẳng hạn như các cải tiến về năng suất nhờ sự hỗ trợ của AI, cộng thêm 400 đơn vị điện toán với tổng số 500 đơn vị mỗi tháng, cấp quyền truy cập vào các GPU mạnh mẽ hơn, cùng với khả năng thực thi trong nền cho các phiên chạy dài nhất.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Colab cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên điện toán mạnh mẽ của Google. Tài nguyên này có thể dùng để đào tạo các mô hình machine learning và thực hiện các tác vụ cần nhiều dữ liệu khác — tất cả đều từ trình duyệt web, đồng thời có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khoa học dữ liệu và machine learning, bao gồm:

 • Phân tích dữ liệu thăm dò

 • Phát triển với Gemini API

 • Phát triển mô hình machine learning

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên như phân loại văn bản và phân tích tình cảm

 • Xử lý hình ảnh như phát hiện đối tượng và phân loại hình ảnh.

Nhiều người dùng Colab cũng là người dùng Google Workspace, đặc biệt là những người dùng trong các tổ chức giáo dục. Colab Pro và Colab Pro+ có thể giúp nâng cao công việc và nghiên cứu bằng nhiều đơn vị điện toán hơn, GPU nhanh hơn, nhiều bộ nhớ hơn, v.v.

Hơn nữa, những dịch vụ này có thể giúp quản trị viên đăng ký Colab cho toàn bộ nhóm hoặc tổ chức một cách hiệu quả, từ đó giảm thiểu những rắc rối liên quan đến việc thiết lập tài khoản cá nhân cho từng người dùng. Bằng cách quản lý đăng ký ở cấp nhóm, tổ chức có thể hỗ trợ hiệu quả hơn các quy trình làm việc cộng tác và đảm bảo rằng tất cả thành viên trong nhóm đều có quyền truy cập vào tài nguyên họ cần.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Cần có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để bắt đầu mua hàng. Để mua Workspace Colab Pro hoặc Colab Pro+, hãy chuyển đến phần Thanh toán > Nhận thêm dịch vụ > Sản phẩm khác. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cấp giấy phép cho người dùng sau khi mua cũng như các gói đăng ký Google Workspace hiện có.

  • Đối với khách hàng Google Workspace for Education K-12: tính năng kiểm soát quyền truy cập dành cho Colab được TẮT theo mặc định và yêu cầu Quản trị viên bật tính năng kiểm soát này nếu muốn người dùng trong miền truy cập vào Google Colab. Trước khi BẬT quyền truy cập vào Colab, Quản trị viên phải có được sự đồng ý của phụ huynh đối với người dùng dưới 18 tuổi vì Colab được đưa vào dưới dạng Dịch vụ bổ sung. Có thể yêu cầu sự đồng ý với mẫu thông báo.

 • Người dùng cuối:

  • Colab được TẮT theo mặc định và quản trị viên có thể bật.

  • Xin lưu ý rằng nếu đã mua ưu đãi “Trả tiền theo mức sử dụng” của Colab thì người dùng có thể tiếp tục sử dụng ưu đãi này cùng với Colab Pro và Pro+.

Thời gian triển khai:

 • Triển khai dần dần trong những tháng tới đối với tất cả khách hàng.

Phiên bản phát hành:

 • Colab Pro và Colab Pro+ là các gói đăng ký độc lập đối với tất cả khách hàng Google Workspace có miền đã được xác minh.

Nguồn: LVtech