Giới thiệu Google Workspace và bộ sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng

Tháng 10 12, 2020


Tính năng mới:

Google vui mừng thông báo rằng G Suite hiện là Google Workspace: mọi thứ cần để hoàn thành mọi việc, tất cả ở cùng một nơi. Các tính năng của Google Workspace:

Google đang phát triển các dịch vụ để phục vụ tốt hơn nhu cầu mua hàng đa dạng trên cơ sở khách hàng lớn và đang mở rộng.

  • Đối với các doanh nghiệp nhỏ, Google đang giới thiệu các dịch vụ phù hợp giúp bắt đầu với Google Workspace dễ dàng và tiết kiệm chi phí— bao gồm các công cụ cộng tác và năng suất tốt nhất, các biện pháp bảo mật và kiểm soát quản trị.
  • Đối với các doanh nghiệp lớn, Google sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm với các tính năng bổ sung về năng suất, kiểm soát quản trị cấp doanh nghiệp và khả năng tuân thủ và bảo mật tiên tiến nhất, khả dụng ở cả cấp nhóm và tổ chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Khách hàng Basic, Business và Enterprise 

Khách hàng G Suite Basic, Business hoặc Enterprise hiện tại, có thể yên tâm rằng Google sẽ cung cấp thời gian và sự hỗ trợ cần thiết để chuyển đổi sang một trong những dịch vụ mới này. Vui lòng tìm trong email của quản trị viên trước thứ Sáu, ngày 16/10/2020.  Email này sẽ nêu rõ tác động cụ thể đối với tổ chức và thông tin cần liên hệ để biết thêm thông tin.

Khách hàng Education và Nonprofit

Google cũng sẽ đưa Google Workspace đến với các khách hàng là tổ chức giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận trong những tháng tới. Khách hàng bản Education có thể tiếp tục truy cập các công cụ qua G Suite for Education, bao gồm Classroom, Assignments, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides và Meet.  G Suite for Nonprofits sẽ tiếp tục được cung cấp cho các tổ chức đủ điều kiện thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận.

Khách hàng Essentials

G Suite Essentials giờ đây sẽ được gọi là Google Workspace Essentials. Không có thay đổi bổ sung nào đối với Essentials vào lúc này.

Thông tin chi tiết:

Các ứng dụng năng suất trong G Suite sẽ không biến mất — Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Chat và tất cả các ứng dụng khác sẽ tiếp tục là nền tảng của trải nghiệm Google Workspace. Trong tương lai, Google sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm để người dùng trải nghiệm linh hoạt hơn, hữu ích hơn và đơn giản hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên sẽ nhận được email từ Google trước ngày 16/10/2020. Email này sẽ nêu rõ tác động cụ thể đến tổ chức và thông tin cần liên hệ để biết thêm thông tin.
  • Người dùng cuối: người dùng cuối sẽ thấy tên và biểu tượng Google Workspace mới được phản ánh trên các sản phẩm và thuộc tính trong vài tuần tới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: G Suite hiện là Google Workspace. Người dùng sẽ thấy tên và biểu tượng mới được phản ánh trên các sản phẩm và thuộc tính trong vài tuần tới.

Nguồn: LVtech.