Giới thiệu thông báo với các đề xuất phù hợp và các hành động nhanh chóng

Tháng 6 05, 2021


Tính năng mới:

Google sẽ thêm các đề xuất và thông báo hiệu suất bổ sung để giúp người dùng khắc phục sự cố và cải thiện chất lượng cuộc gọi Google Meet. Cụ thể:

  • Thông báo nhẹ nhàng: khi Meet phát hiện vấn đề về hiệu suất đang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi, người dùng sẽ thấy hiển thị thông báo mô tả vấn đề và chấm đỏ trên trình đơn "Tùy chọn khác". Từ trình đơn “Tùy chọn khác”, người dùng có thể chọn “Khắc phục sự cố và trợ giúp” để tìm thêm thông tin về sự cố và hướng dẫn khắc phục sự cố.

Khi Google Meet phát hiện ra vấn đề về hiệu suất, người dùng sẽ thấy hiển thị thông báo và chấm đỏ trên trình đơn "Tùy chọn khác".

  • Đề xuất khắc phục sự cố phù hợp: dựa trên sự cố hiệu suất được phát hiện, người dùng giờ đây sẽ thấy các đề xuất được cá nhân hóa về cách cải thiện chất lượng cuộc gọi. Điều này có thể hữu ích trong các trường hợp giảm tài nguyên xử lý hiện hữu đang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi, chẳng hạn như thiết bị tự động giảm tốc độ CPU để kéo dài thời lượng pin.

  • Hành động nhanh: Người dùng cũng sẽ thấy các thay đổi bằng một cú nhấp chuột, điều này có thể nhanh chóng giảm mức tiêu thụ tài nguyên của Meet. Những thay đổi này có thể bao gồm chuyển đổi cài đặt để mức sử dụng CPU hoặc băng thông mạng ít hơn hoặc thêm phụ đề chi tiết để hỗ trợ hiểu âm thanh.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các chỉ số mạng và mức sử dụng CPU hiện có sẵn cho người dùng bằng cách chọn Tùy chọn khác > Khắc phục sự cố và trợ giúp. Ở đó, người dùng sẽ tìm thấy một danh sách chung các đề xuất dựa trên:

  • Mức pin,

  • Băng thông và kết nối mạng,

  • Người dùng có đang trình bày hay không và hơn thế nữa.

Những thay đổi này sẽ giúp cảnh báo cho người dùng khi có vấn đề với chất lượng cuộc họp và cung cấp các đề xuất hữu ích để cải thiện trải nghiệm cuộc gọi.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech