Giới thiệu tính năng giãn cách dòng và đoạn mới trên Google Sites

Tháng 9 20, 2022


Tính năng mới:

Ngoài việc điều chỉnh khoảng cách giữa các nội dung trong Sites bằng cách sử dụng cài đặt chủ đề mật độ mới, giờ đây người dùng có thể sử dụng bộ đệm để thêm không gian trống vào Sites ở những vị trí cụ thể.

Tính năng này cung cấp tính linh hoạt, đặc biệt là khi thiết kế bố cục dọc và giúp thiết kế mẫu và trang web dễ dàng hơn nhiều.

insert spacer

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: trong một Trang web, thêm bộ đệm bằng cách nhấp vào liên kết “Bộ đệm” từ bảng Chèn ở bên phải. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm dấu cách giữa các phần tử.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/9/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech