Giới thiệu trải nghiệm di động mới đối với Google Chat

Tháng 12 02, 2023


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố trải nghiệm người dùng hợp lý trong Google Chat để giúp tìm kiếm nhanh hơn, bao gồm các tính năng mới như trang chủ và tính năng đề cập. Bắt đầu từ hôm nay, Google ra mắt thanh điều hướng mới ở dưới cùng trong ứng dụng Chat trên thiết bị Android và iOS để giúp người dùng dễ dàng truy cập các tính năng này trên thiết bị di động. Bây giờ người dùng sẽ có quyền truy cập dễ dàng vào các chế độ xem sau:

  • Trang chủ: giúp theo dõi tất cả các chuyển đổi trong một chế độ xem thống nhất, với bộ lọc cho phép xem chi tiết các tin nhắn chưa đọc.

  • Tin nhắn trực tiếp: xem danh sách thu gọn tất cả tin nhắn 1:1 và tin nhắn nhóm, bao gồm cả các cuộc trò chuyện được ghim ở đầu danh sách.

  • Space: xem danh sách thu gọn tất cả các Space, bao gồm cả các cuộc trò chuyện được ghim ở đầu danh sách.

  • Lượt đề cập: giúp dễ dàng tìm thấy tin nhắn từ các cuộc trò chuyện và Space mà người dùng được đề cập.

Introducing a new mobile experience for Google Chat

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Android & iOS: 

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech